Chuyên mục: GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

 • GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

  GIÁM ĐỊNH MỚN NƯỚC   Giám định mớn nước là một nghiệp vụ nhằm xác định khối lượng của hàng hóa, vật liệu được xếp lên hoặc dỡ xuống khỏi tàu thuyền. Với thế mạnh tuyệt đối về nghiệp vụ và kinh nhiệm trong lĩnh vực hàng hải, các chuyên gia của BMI sẵn sàng cung […]
  Xem thêm
 • GIÁM ĐỊNH CHẰNG BUỘC

  Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và chằng buộc hợp lý hay không, từ đó xác định xem có đủ khả năng đi biển hay không. Hay nói cách khác là giám định xem việc xếp hàng, chèn lót và chằng buộc có đảm bảo cho hàng […]
  Xem thêm
 • GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT

  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, ngoại thương Việt Nam trong những năm qua đó tăng trưởng vượt bậc, góp phần làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như mang lại lợi ích thiết thực không chỉ đối với […]
  Xem thêm
 • GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐẾM

  DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐẾM HÀNG HÓA Đối tượng giám định Thông thường, cách duy nhất để xác định số lượng hàng hóa theo từng đơn vị là kiểm đếm hàng trong quá trình xếp dỡ. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa của Công ty Bảo Minh đảm bảo số hoặc số lượng hàng […]
  Xem thêm
0911 76 80 08
0911768008