GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ , DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHẬP KHẨU ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Công ty Bảo Minh đã được Bộ KHCN chỉ định là tổ chức giám định máy, thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/04/2019. 

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên trong danh mục sản phẩm, hàng hóa quy định trong Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD theo Thông tư 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023. Chính thức áp dụng ngày 01/01/2024.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KEO DÁN GỖ

Đây là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm keo dán gỗ phù hợp với QCVN 03-01:2022/BNNPTNT theo Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 25/04/2023). Do đó các sản phẩm keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật.

GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU

Giám định, Đánh giá, Chứng nhận sự phù hợp của phế liệu nhập khẩu, góp phần làm giảm thiểu khả năng về ô nhiễm môi trường của đất nước. Áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

GIÁM ĐỊNH CHẰNG BUỘC

Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và chằng buộc hợp lý hay không, từ đó xác định xem có đủ khả năng đi biển hay không…

GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

Với thế mạnh tuyệt đối về nghiệp vụ và kinh nhiệm trong lĩnh vực hàng hải, các chuyên gia của BMI sẵn sàng cung cấp đến bạn câu trả lời chính xác nhất về hàng hóa trong mọi điều kiện biến động của thời tiết.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIÁM ĐỊNH BẢO MINH

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh (BMI) là tổ chức giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, theo yêu cầu của khách hàng và phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
0315978642 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Công ty BMI là tổ chức giám định loại A đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012

0911 76 80 08
0911768008