• CHỨNG NHẬN HỢP QUY KEO DÁN GỖ THEO QCVN 03-01:2018/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KEO DÁN GỖ THEO QCVN 03-01:2018/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KEO DÁN GỖ THEO QCVN 03-01:2018/BNNPTNT

Chứng nhận hợp quy là hình thức chứng nhận chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Không ngoại lệ bất kể sản phẩm lớn hay nhỏ. Keo dán gỗ là một dòng sản phẩm được liệt kê trong danh sách cần chứng nhận hợp quy. Vậy lợi ích và quy trình mà chứng nhận hợp quy mang lại là gì? Cùng Công ty BMI tìm hểu trong bài viết dưới đây để rõ hơn nhé.

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là gì?

Theo quy định tại Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT (hiệu lực đến ngày 24/04/2023) và sẽ được thay thế bởi Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ (có hiệu lực từ 25/04/2023). Đây là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm keo dán gỗ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cụ thể QCVN 03-01:2022/BNNPTNT. Do đó các sản phẩm keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật.

Các tổ chức nào phải chứng nhận hợp quy keo dán gỗ?

Theo nghị định quốc tế, để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường thì các doanh nghiệp liên quan trực tiếp trong quá trình hình thành sản phẩm đều phải chứng nhận hợp quy. Theo quy định, các tổ chức sản xuất, nhập khẩu và phân phối keo dán gỗ phải tiến hành chứng nhận hợp quy cho sản phẩm để đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối, bán lẻ chỉ được kinh doanh sản phẩm keo dán gỗ đảm bảo chất lượng, có dấu hợp quy và nhãn phù hợp với các quy định tại quy chuẩn QCVN 03- 01:2018/BNNPTNT và các quy định hiện hành có liên quan.

Ngoại trừ các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa quá cảnh thì các sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật được quy định tại QCVN 03-01:2018/BNNPTNT; dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận.

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ đem lại lợi ích gì?

Là một điều khoản bắt buộc nhưng mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Một số lợi ích nhất định dưới đây là mong muốn mà không phải doanh nghiệp nào

– Tuân thủ đúng yêu cầu chứng nhận hợp quy của cơ quan quản lý nhà nước

– Là bằng chứng tin cậy chứng minh chất lượng sản phẩm cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp

– Giúp doanh nghiệp hoàn thiện về thiết bị công nghệ, quy trình sản xuất keo dán gỗ và hệ thống quản lý chất lượng keo dán gỗ

– Nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm keo dán gỗ theo yêu cầu của quy chuẩn đã được sử dụng để đánh giá, chứng nhận

– Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường do được bên thứ ba là các tổ chức chứng nhận đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Bước 1: Đăng kí chứng nhận

BMI tiếp nhận và trao đổi thông tin về đề nghị đăng ký chứng nhận Hợp quy keo dán gỗ của khách hàng

Bước 2: Đánh giá chứng nhận hợp quy và thử nghiệm mẫu điển hình

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất

Đánh giá thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Được áp dụng cho từng lô sản phẩm. Đánh giá sản phẩm điển hình trên cơ sở thử nghiệm mẫu. Có hiệu lực vô thời hạn và chỉ có giá trị đối với lô sản phẩm đã được đánh giá.

Bước 3: Báo cáo đánh giá, cấp giấy chứng nhận

BMI sẽ thông báo kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Nếu kết quả trên phù hợp với yêu cầu chứng nhận thì khách hàng sẽ được BMI cấp giấy chứng nhận Hợp quy KEO DÁN GỖ.

Bước 4: Giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận

Đối với đơn vị sản xuất keo dán gỗ, giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có giá trị trong vòng 3 năm, do đó mỗi năm khách hàng phải thực hiện đánh giá định kỳ ít nhất mỗi năm một lần theo quy định.

Công bố hợp quy keo dán gỗ

Theo quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận hợp quy keo dán gỗ phải tiến hành công bố hợp quy tại Tổng cục lâm nghiệp. Hồ sơ công bố hợp quy keo dán gỗ bao gồm như sau:

1. Bản công bố hợp quy keo dán gỗ

2. Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của luật pháp)

3. Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục lâm nghiệp

Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Liên hệ Tư Vấn Cấp Chứng Nhận Keo Dán Gỗ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Giám Định Bảo Minh

Hotline : 0911 76.80.08

Website: https://baominhinspection.com/

0911 76 80 08
0911768008