GIÁM ĐỊNH ĐỒNG BỘ MÁY, THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

Theo yêu cầu của điều 7, điều 8 thông tư số: 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015. Để xác định các thiết bị nhập khẩu về phục vụ cho các dự án có thuộc một dây chuyền sản xuất đồng bộ hay không, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước (chủ đầu tư, cơ quan hải quan, cơ quan thuế, nhà nhập khẩu) trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc.

Mục đích của Dịch vụ giám định tính đồng bộ:

– Xác định tính đồng bộ của các thiết bị máy móc nhập khẩu – là cơ sở để người mua và người bán và các bên liên quan nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua bán thiết bị.

– Phục vụ việc tính thuế nhập khẩu (các thiết bị thuộc cùng một dây chuyền sản xuất đồng bộ nhập theo dự án thì sẽ được miễn thuế)

– Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc.

Đối tượng giám định:

Các thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị máy móc đồng bộ, dây chuyền sản xuất, tổ hợp thiết bị xuất / nhập khẩu phục vụ các dự án công nghiệp.

Hướng dẫn yêu cầu giám định

         Khách hàng cần gửi:

    • Yêu cầu giám định nêu rõ yêu cầu giám định, thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ.
    • Thông tin về lô hàng (B/L, packing list, tờ khai Hải Quan, Invoice, Giấy chứng nhận của nhà sản xuất, Hồ sơ kỹ thuật…)
    • Mẫu Giấy yêu cầu dịch vụ: Down load tại đây

Leave Comments

0911 76 80 08
0911768008