GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐẾM

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐẾM HÀNG HÓA

Đối tượng giám định
Thông thường, cách duy nhất để xác định số lượng hàng hóa theo từng đơn vị là kiểm đếm hàng trong quá trình xếp dỡ. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa của Công ty Bảo Minh đảm bảo số hoặc số lượng hàng được vận chuyển và nhận được là số hoặc số lượng được mô tả trong chứng từ vận chuyển như vận đơn, thư tín dụng hoặc các chứng từ khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các loại hình giám định

  • Kiểm đếm hàng hóa trong quá trình xếp dỡ hàng
  • Kiểm tra bao bì, ký mã hiệu và nhãn mác
  • Giám sát chi tiết ký mã hiệu và đóng gói sản phẩm
  • Xác nhận ngày sản xuất, ngày hết hạn, số lô, ký mã hiệu, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận của nhà cung cấp và nhãn mác

Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định

  • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.

Báo cáo/ Chứng thư giám định

  • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.
  • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
  • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết

Leave Comments

0911 76 80 08
0911768008