• HỒ SƠ PHÁP LÝ

HỒ SƠ PHÁP LÝ

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh (BMI) là tổ chức giám định có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. BMI chuyên cung cấp các dịch vụ giám định, dịch vụ phân tích và thử nghiệm và các dịch vụ khác liên quan cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17020:2012, BMI là tổ chức giám định độc lập loại A.

Với mạng lưới rộng khắp cả nước (Trụ sở chính tại TP. HCM và các Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc, trạm, văn phòng đại diện đặt tại các thành phố lớn, cảng biển, trung tâm thương mại, cửa khẩu của Việt Nam), BMI có khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong và ngoài nước ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam và trong bất kỳ thời gian nào. Đội ngũ cán bộ, giám định viên, kiểm định viên của BMI  bao gồm các chuyên gia có trình độ, kiến thức thuộc các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, chuyên nghiệp, thạo nghề và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng và đã thỏa thuận của khách hàng.Trang thiết bị của Công ty Bảo Minh thường xuyên được bổ sung, nâng cấp đáp ứng mọi nhu cầu giám định/ kiểm định của khách hàng. 

Năng lực của Công ty Bảo Minh được các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận thông qua việc chỉ định thực hiện các dịch vụ Giám định/ Kiểm định và Chứng nhận theo yêu cầu như sau:

 

 

  • Bộ KHCN – Chỉ định Công ty Bảo Minh là tổ chức thực hiện giám định theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. (xem tại đây)

 

  • Bộ TN&MT – Chỉ định Công ty Bảo Minh là tổ chức đánh giá sự phù hợp của Phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. (xem tại đây)

 

  • Bộ LĐ-TB&XH – Cục An Toàn: Chỉ định Công ty Bảo Minh là tổ chức thực hiện Kiểm định an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. (xem tại đây)

 

  • Bộ LĐ-TB&XH – Cục An Toàn: Chỉ định Công ty Bảo Minh là tổ chức thực hiện Chứng nhận hợp quy các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ LĐTB&XH. (xem tại đây)

 

  • Bộ NN&PTNT – Chỉ định Công ty Bảo Minh là tổ chức thực hiện giám định theo Quyết định máy móc, thiết bị Nông nghiệp theo Thông tư 16. (xem tại đây)

 

  • Bộ NN&PTNT – Chỉ định Công ty Bảo Minh là tổ chức thực hiện chứng nhận hợp quy Bình phun thuốc theo Thông tư 16. (xem tại đây)

 

  • Bộ Xây Dựng: chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn. Số: 245/CNĐKCN-BXD (theo mã số ĐK: 52/CN/BXD) (xem tại đây)

 

  • Bộ Xây Dựng: Chỉ định Công ty Bảo Minh là tổ chức thử nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Số: 729/QĐ-BXD (xem tại đây)

 

  • Bộ Xây Dựng: Chứng nhận Công ty Bảo Minh đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng: Số 83/GCN-BXD (xem tại đây)

 

  • Bộ Xây Dựng: Chứng nhận Công ty Bảo Minh đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng: Số: 244/CNĐKTN-BXD (theo mã số ĐK:08/TN/BXD) (xem tại đây).

 

0911 76 80 08
0911768008