CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC QUẢN LÝ BLĐTB&XH

1. Chứng nhận hợp quy:

Chứng nhận hợp quy là đánh giá hoạt động sản xuất, hệ thống đảm bảo chất lượng, thử nghiệm sản phẩm và so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để đánh giá đạt hay không đạt. Quy chuẩn là quy định kỹ thuật của sản phẩm có tính bắt buộc phải tuôn theo, như vậy nếu sản phẩm thuộc quy chuẩn thì bắt buộc phải chứng nhận.

Đơn vị cấp chứng chỉ hợp quy phải được Bộ, Nghành ban hành Quy chuẩn chỉ định thực hiện. Công ty BMI được  Bộ LĐTBXH, chỉ định chứng nhận các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn tương ứng.

    Ai phải chứng nhận hợp quy?

  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy
  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

2. Lợi ích việc chứng nhận hợp quy hàng hóa

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng có những lợi ích sau đây:

  • Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng là chấp hành pháp luật
  • Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng
  • Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng là nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm
  • Và trên hết chứng nhận hợp quy thiết bị nâng là đảm bảo sự an toàn cho người vận hành, cho người sử dụng và xã hội.

 

3. DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO BỘ LĐTBXH

 

4. PHƯƠNG PHÁP CHỨNG NHẬN HỢP QUY:

I. PHƯƠNG THỨC 1; 7 ;8

(Áp dụng cho lô hàng; thiết bị riêng lẻ hoặc hàng hóa nhập khẩu)

Bước 1: Đăng ký chứng nhận (cung cấp thông tin lô hàng; thiết bị)

Bước 2: Xem xét thông tin lô hàng

Bước 3: Đánh giá lô hàng, thiết bị (đánh giá tại cảng, kho hoặc địa chỉ lắp đặt)

Bước 4: Lấy mẫu thử nghiệm

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ hợp quy

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

II. PHƯƠNG THỨC 1; 3; 5

(Áp dụng cho nhà máy, chứng chỉ thời hạn 3 năm)

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Đánh giá hồ sơ đầu vào (đánh giá tại BMI)

Bước 3: Đánh giá chính thức: Đánh giá tại văn phòng, nhà máy của KHÁCH HÀNG

Bước 4: Lấy mẫu thử nghiệm

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ hợp quy

Bước 6: Cấp chứng chỉ hợp quy

Bước 7: Đánh giá giám sát hằng năm

Bước 8: Tái đánh giá cấp chứng nhận lại (thực hiện khi chứng chỉ hợp quy hết hiệu lực 3 năm)

 

Quý khách hàng cần chứng nhận hợp quy thang máy hoặc cần tư vấn về th tục chứng nhận hợp quy, thủ tục nhập khẩu thang máy, nồi hơi, cẩu trục, tời và pa-lăng… Hãy liên hệ Công ty BMI:

  • Hotline:0911.76.80.08
  • Email: info@baominhinspection.com
  • Văn phòng giao dịch: Số 13, Đường số 3, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

Leave Comments

0911 76 80 08
0911768008