• chứng nhận hợp quy gạch ốp lát

Thẻ: chứng nhận hợp quy gạch ốp lát

  • CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

    CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2023/BXD Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên trong danh mục sản phẩm, hàng […]
    Xem thêm
0911 76 80 08
0911768008