• giám định lashing

Thẻ: giám định lashing

  • GIÁM ĐỊNH CHẰNG BUỘC

    Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và chằng buộc hợp lý hay không, từ đó xác định xem có đủ khả năng đi biển hay không. Hay nói cách khác là giám định xem việc xếp hàng, chèn lót và chằng buộc có đảm bảo cho hàng […]
    Xem thêm
0911 76 80 08
0911768008