Thông tư số: 14/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 30/01/2015.

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (CĂN CỨ ĐỂ THAM KHẢO QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH ĐỒNG BỘ THEO ĐIỀU 7 VÀ ĐIỀU 8).

LINK DOWNLOAD THÔNG TƯ 14/2015/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Leave Comments

0911 76 80 08
0911768008