Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/04/2019.

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/04/2019: Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Link download tại đây

Leave Comments

0911 76 80 08
0911768008