• giám định mớn nước

Thẻ: giám định mớn nước

  • GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

    GIÁM ĐỊNH MỚN NƯỚC   Giám định mớn nước là một nghiệp vụ nhằm xác định khối lượng của hàng hóa, vật liệu được xếp lên hoặc dỡ xuống khỏi tàu thuyền. Với thế mạnh tuyệt đối về nghiệp vụ và kinh nhiệm trong lĩnh vực hàng hải, các chuyên gia của BMI sẵn sàng cung […]
    Xem thêm
0911 76 80 08
0911768008