• Giám định phế liệu

Thẻ: Giám định phế liệu

  • GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU

    GIÁM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP CỦA PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU Hiện nay, vấn đề tác động đến môi trường ngày càng được nhiều quốc gia đặt lên hàng đầu và là một trong những nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Để đảm bảo […]
    Xem thêm
0911 76 80 08
0911768008